Paard &

Hulpverlening

Sinds januari 2020 is hulpverleningspraktijk Paard & Hulpverlening aangesloten bij beroepsvereniging het CAT Complementair Alternatieve Therapeuten.

Het CAT is een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor complementaire therapeuten. Het CAT-complementair is een stichting. Het CAT is aangesloten bij RBCZ register beroepsbeoefenaren complementaire zorg, het is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. Zie voor meer informatie:  CATvergoedbaar

Hulpverleningspraktijk Paard & Hulpverlening is aangesloten bij een onafhankelijke klachten en geschillen commissie genaamd het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten). Hiermee voldoet Hulpverleningspraktijk Paard & Hulpverlening aan de wet Wkkgz. Zie voor meer informatie:  GAT geschillen (Geschilleninstantie alternatieve zorg)

Onderstaande verzekeraars vergoeden voor een deel de hulpverlening met paarden vanuit de aanvullende zorgverzekering. 


De Friesland Zorgverzekeraar, Zilveren Kruis, Avéro Achmea, FBTO, OZF, CZ, OHRA, CZdirect, Nationale Nederlanden Zorg, Menzis, PMA, Anderzorg, de drie Zorgkantoren Groningen Twente en Arnhem, Menzis Zorgaanbod (MEZ), ONVZ 

Voor informatie over de mate van vergoeding en door welke zorgverzekeraars, verwijst de website door naar de externe website  CATvergoedbaar 
“Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de
Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig
onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn
klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/”
Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. 
Voor meerinformatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/


De algemene voorwaarden

Zijn onderaan de pagina te vinden onder het kopje impressum. 

Individuele sessies 

Een sessie duurt een uur. Tijdens een individuele sessie wordt er met 1 paard of meerdere paarden gewerkt. Er wordt tijdens de individuele sessie, vanuit meerdere methoden binnen de paardenhulpverlening gewerkt.  Een individuele sessie bestaat uit 1 deelnemer. 

Per deelnemer 

 € 65 euro 

Groepssessies 

Een groepssessie duurt 2 uren. Tijdens een groepssessie wordt er met 1 paard of meerdere paarden gewerkt.  Net als bij een individuele sessie, wordt er gewerkt vanuit meerdere methoden binnen de paardenhulpverlening. Een groepssessie bestaat uit minimaal 3 deelnemers. 

Per deelnemer  

€ 125

Therapeutisch Paardrijden 

Er wordt gerekend per uur. Het therapeutisch paardrijden bestaat uit 1 deelnemer. Er kan niet in groepen gereden worden. Hulpverleningspraktijk Paard & Hulpverlening heeft veiligheidshelmen en veilig harnachement tot haar beschikking. Er kan niet met normale schoenen gereden worden. Dit moeten (regen) laarzen zijn. In verband met de veiligheid. 

Per deelnemer 

 € 65 euro Workshops met paarden

De workshops bestaan minimaal uit 6 deelnemers. Een workshop duurt een dagdeel. Hulpverleningspraktijk Paard & Hulpverlening rekent hier 4 uren voor. De inhoud van de workshop staat beschreven bij onze aangeboden diensten. Er kan in overleg afgeweken worden van de inhoud en duur.

Per deelnemer 

€ 260

Teambuilding

Teambuilding bestaat minimaal uit 6 deelnemers. Hulpverleningspraktijk Paard & Hulpverlening rekent hier 4 uren voor. De inhoud staat beschreven bij onze aangeboden diensten. Er kan in overleg afgeweken worden van de inhoud en duur.

Per deelnemer

€ 260
Hulpverleningspraktijk Paard & Hulpverlening

Is vanaf januari 2020 vrijgesteld van BTW.