Paard & 

Hulpverlening

Sinds januari 2020 is hulpverleningspraktijk Paard & Hulpverlening aangesloten bij beroepsvereniging het CAT Complementair Alternatieve Therapeuten.

Het CAT is een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor complementaire therapeuten. Het CAT-complementair is een stichting. Het CAT is aangesloten bij RBCZ register beroepsbeoefenaren complementaire zorg, het is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. Zie voor meer informatie:  CATvergoedbaar

Hulpverleningspraktijk Paard & Hulpverlening is aangesloten bij een onafhankelijke klachten en geschillen commissie genaamd het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten). Hiermee voldoet Hulpverleningspraktijk Paard & Hulpverlening aan de wet Wkkgz. Zie voor meer informatie:  GAT geschillen (Geschilleninstantie alternatieve zorg)

Onderstaande verzekeraars vergoeden hulpverlening met paarden voor een deel vanuit de aanvullende zorgverzekering. 

De Friesland Zorgverzekeraar, Zilveren Kruis, Avéro Achmea, FBTO, OZF, CZ, OHRA, CZdirect, Nationale Nederlanden Zorg, Menzis, PMA, Anderzorg, de drie Zorgkantoren Groningen Twente en Arnhem, Menzis Zorgaanbod (MEZ), ONVZ

Op de website van jou zorgverzekeraar staat hoeveel jij per sessie vergoed kunt krijgen.

Hulpverleningsprakijk Paard & Hulpverlening heeft (nog) geen contracten met Gemeentes. Het is mogelijk om vergoeding vanuit het persoonsgebonden budget (PGB) te verkrijgen. Neem hiervoor contact op met het wijkteam in jouw buurt. Ook is er een mogelijkheid voor wijkteams om een indicatie voor cliënt(en) aan te vragen bij de gemeente waar de persoon in kwestie bij aangesloten is. 

Paard & Hulpverlening werkt met meerdere zorgaanbieders samen. Bekijk het kopje "Over ons" om te zien om welke zorgaanbieders het gaat. 

Dit betekend dat de individuele sessies, groepsessies, therapeutisch paardrijden en dagbesteding in sommige gevallen volledig vergoed worden en niet zelf betaald hoeven te worden. 

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op. 

 


“Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de
Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig
onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn
klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/”
Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. 
Voor meerinformatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/


 

Een afspraak afzeggen kan kosteloos indien u uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak de behandeling afmeldt. Dit kan telefonisch of per email waarin u de dag en tijd vermeldt waarop u een afspraak heeft.