Paard &

Hulpverlening

Sinds januari 2020 is hulpverleningspraktijk Paard & Hulpverlening aangesloten bij beroepsvereniging het CAT Complementair Alternatieve Therapeuten.

Het CAT is een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor complementaire therapeuten. Het CAT-complementair is een stichting. Het CAT is aangesloten bij RBCZ register beroepsbeoefenaren complementaire zorg, het is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. Zie voor meer informatie:  CATvergoedbaar

Hulpverleningspraktijk Paard & Hulpverlening is aangesloten bij een onafhankelijke klachten en geschillen commissie genaamd het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten). Hiermee voldoet Hulpverleningspraktijk Paard & Hulpverlening aan de wet Wkkgz. Zie voor meer informatie:  GAT geschillen (Geschilleninstantie alternatieve zorg)

Onderstaande verzekeraars vergoeden hulpverlening met paarden voor een deel vanuit de aanvullende zorgverzekering. Over het algemeen word € 40 per sessie vergoed. 

De Friesland Zorgverzekeraar, Zilveren Kruis, Avéro Achmea, FBTO, OZF, CZ, OHRA, CZdirect, Nationale Nederlanden Zorg, Menzis, PMA, Anderzorg, de drie Zorgkantoren Groningen Twente en Arnhem, Menzis Zorgaanbod (MEZ), ONVZ

Op de website van jou zorgverzekeraar staat hoeveel jij per sessie vergoed kunt krijgen.

Hulpverleningsprakijk Paard & Hulpverlening heeft (nog) geen contracten met Gemeentes. Het is mogelijk om vergoeding vanuit het persoonsgebonden budget (PGB) te verkrijgen. Neem hiervoor contact op met het wijkteam in jouw buurt. Ook is er een mogelijkheid voor wijkteams om een indicatie voor cliënt(en) aan te vragen bij de gemeente waar de persoon in kwestie bij aangesloten is. 
Paard & Hulpverlening werkt met meerdere zorgaanbieders samen. Bekijk het kopje "Over ons" om te zien om welke zorgaanbieders het gaat. 

Dit betekend dat de individuele sessies, groepsessies, therapeutisch paardrijden en dagbesteding volledig vergoed worden en niet zelf betaald hoeven te worden. 


 


“Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de
Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig
onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn
klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/”
Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. 
Voor meerinformatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/


Individuele sessies 

Een sessie duurt een uur. Tijdens een individuele sessie wordt er met 1 paard of meerdere paarden gewerkt. Er wordt tijdens de individuele sessie, vanuit meerdere methoden binnen de paardenhulpverlening gewerkt.  Een individuele sessie bestaat uit 1 deelnemer. 

Per deelnemer 

 € 70

Groepssessies 

Een groepssessie duurt 2 uren. Tijdens een groepssessie wordt er met 1 paard of meerdere paarden gewerkt.  Net als bij een individuele sessie, wordt er gewerkt vanuit meerdere methoden binnen de paardenhulpverlening. Een groepssessie bestaat uit minimaal 3 deelnemers. 

Per deelnemer  

€ 65

Therapeutisch Paardrijden

Er wordt gerekend per uur. Het therapeutisch paardrijden bestaat uit 1 deelnemer. Er kan niet in groepen gereden worden. Therapeutisch paardrijden is totaal verschillend dan klassiek paardrijden. Er wordt tijdens het paardrijden therapie geboden. 

Hulpverleningspraktijk Paard & Hulpverlening heeft veiligheidshelmen en veilig harnachement tot haar beschikking. Er kan niet met normale schoenen gereden worden. Dit moeten laarzen zijn. In verband met de veiligheid. 

Per deelnemer 

 € 70Workshops met paarden

De workshops bestaan minimaal uit 6 deelnemers. Een workshop duurt een dagdeel. Hulpverleningspraktijk Paard & Hulpverlening rekent hier 4 uren voor. De inhoud van de workshop staat beschreven bij onze aangeboden diensten. Er kan in overleg afgeweken worden van de inhoud en duur.

Per deelnemer

€ 65

Teambuilding

Teambuilding kan qua inhoud en duur verschillen, prijs (exclusief BTW) wordt met de afnemende partij kortgesloten.  
Reïntegratie trajecten

Reïntegratie trajecten kunnen qua inhoud en duur verschillen, prijs wordt met afnemende partij kortgesloten. 

Dagbesteding met therapeutisch karakter

De prijs van dagbesteding met therapeutisch karakter wordt met de afnemende partij besloten. Bij zorginstellingen wordt geen BTW gerekend. 

Voor informatie neem contact op (zie contactgegevens).


 

Een afspraak afzeggen kan kosteloos indien u uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak de behandeling afmeldt. Dit kan telefonisch of per email waarin u de dag en tijd vermeldt waarop u een afspraak heeft. 

Hulpverleningspraktijk Paard & Hulpverlening is vrijgesteld van BTW