Individuele sessie met paarden


"Bekijk het door de ogen van een paard"

Onze diensten bestaan uit individuele sessies, groepssessies of workshops gericht op de paardenhulpverlening. Tijdens de individuele sessies wordt er met cliënt en paarden gewerkt. Er kan op gedragsniveau, psychosociaal of systemisch niveau worden gewerkt. 

Verschillende hulpverleningsmethoden worden doelgericht ingezet zoals: de herstelgerichte methode, de EAGALA-methode, CREF-methode, ervaringsgerichte methode, HEAL-methode, de KOT- methode en de systeemgerichte benadering. Per cliënt wordt gekeken welke methode het beste aansluit. 

De methode die allesomvattend is voor hulpverleningspraktijk Paard & Hulpverlening, en waaruit onze visie is opgesteld, wordt de herstelgerichte methode genoemd. Vanuit deze methode wordt het behandelplan opgesteld. 

Groepssessie met paarden

Tijdens de groepssessies zullen net als bij de individuele sessies verschillende hulpverleningsmethoden aan bod komen, maar hier staat met name de groepsdynamica centraal. 

Er wordt net als bij de individuele sessies gebruik gemaakt van verschillende hulpverleningsmethoden, waarbij de herstelgerichte methode leidend is. Na de groepssessie vindt een evaluatie moment plaats met de gehele groep. 

Hierin worden ervaringen van de gegeven groepssessie gedeeld en besproken. 


Therapeutisch paardrijden

Bij het therapeutisch paardrijden staat ontspanning centraal. Paardrijden reguleert stress. 

Veel mensen met psychosociale problematiek hebben moeite met het reguleren van stress. 

Door paard te rijden wordt spanning gereguleerd. Ook wordt het hormoon oxytocine aangemaakt, ook wel bekend als het gelukshormoon waardoor mensen makkelijker ontspannen. 


Workshops 

De workshops duren over het algemeen een dagdeel. De workshops beginnen met koffie, thee en versnaperingen. Daarna wordt uitleg gegeven over paarden binnen de hulpverlening en wat hier de meerwaarde van is. 

Er wordt toegelicht wat recent onderzoek heeft uitgewezen over paarden binnen de hulpverlening. Tot slot wordt er informatie verstrekt over de verschillende hulpverleningsmethoden die ingezet worden binnen de paardenhulpverlening. 

Na deze theorie start het praktijkgedeelte. Hier worden een aantal hulpverleningsmethoden binnen de paardenhulpverlening gebruikt bij de individuele of groepssessies met paarden. 

Ook komen een aantal oefeningen aan bod waar ontspanning centraal staat. Als er mensen aanwezig zijn die ook therapeutisch paard willen rijden, dan kan dat. 

Natuurlijk kan in overleg een andere opzet of duur van de workshops worden gekozen. 

Teambuilding

Hulpverleningspraktijk Paard & Hulpverlening biedt teambuilding aan voor zorginstellingen/bedrijven. De teambuilding met paarden wordt hoofdzakelijk ingezet voor efficiënte samenwerking en communicatie. Hulpverleningspraktijk Paard & Hulpverlening zet paarden in omdat paarden erg goed zijn in het duiden van gedragingen van mensen. Zo ook in teams. Hoofdzakelijk hoe men met elkaar omgaat en wat voor rol men aanneemt binnen teamverband. Teambuilding met paarden kan helpend zijn om bewust te worden van bepaalde patronen en inzicht geven om het bijvoorbeeld anders te doen. Teambuilding duurt over het algemeen een dagdeel. De inhoud en duur kan in overleg verschillen.