Individuele sessie met paarden


"Bekijk het door de ogen van een paard"

Tijdens de individuele sessie wordt er met cliënt en paard(en) gewerkt. Er kan op gedragsniveau, psychosociaal of systemisch niveau worden gewerkt. 

Verschillende hulpverleningsmethoden worden doelgericht ingezet zoals: de herstelgerichte methode, de EAGALA-methode, CREF-methode, ervaringsgerichte methode, HEAL-methode, de KOT- methode en de systeemgerichte benadering.  Per cliënt wordt gekeken welke methode het beste aansluit. 

De methode die allesomvattend is voor hulpverleningspraktijk Paard & Hulpverlening en waaruit onze visie is opgesteld wordt de herstelgerichte methode genoemd. Vanuit deze methode wordt het behandelplan opgesteld. 

Groepssessie met paarden

Tijdens groepssessies zullen net als bij individuele sessies verschillende hulpverleningsmethoden aan bod komen, maar hier staat met name de groepsdynamica centraal. 

Er wordt net als bij de individuele sessies gebruik gemaakt van verschillende hulpverleningsmethoden, waarbij de herstelgerichte methode leidend is. 

Na de groepssessie vindt een evaluatie moment plaats met de gehele groep. Hierin worden ervaringen van de gegeven groepssessie besproken.


Therapeutisch paardrijden

Bij het therapeutisch paardrijden staat ontspanning centraal. Paardrijden reguleert stress. 

Door paard te rijden wordt spanning gereguleerd. Ook wordt het hormoon oxytocine aangemaakt, ook wel bekend als het gelukshormoon waardoor mensen makkelijker ontspannen. 


Workshops 

De workshops duren over het algemeen een dagdeel.  De workshops beginnen met koffie, thee en versnaperingen. Daarna wordt er uitleg gegeven over paarden binnen de hulpverlening en wat hier de waarde van is. 

Er wordt toegelicht wat recent onderzoek heeft uitgewezen over paarden binnen de hulpverlening. Tot slot wordt er informatie verstrekt over de verschillende hulpverleningsmethoden die ingezet worden binnen de paardenhulpverlening. 

Na deze theorie start het praktijkgedeelte. Hier worden een aantal hulpverleningsmethoden gebruikt. Ook zullen een aantal oefeningen aan bod komen waar ontspanning centraal staat. 

Mochten er mensen aanwezig zijn die therapeutisch paard willen rijden, bestaat dat tot de mogelijkheden. 

Natuurlijk kan in overleg een andere opzet van de workshop worden gemaakt.

Teambuilding

Hulpverleningspraktijk Paard & Hulpverlening biedt teambuilding aan voor zorginstellingen/bedrijven. 

Teambuilding met paarden wordt hoofdzakelijk ingezet voor efficiënte samenwerking en communicatie.

Hulpverleningspraktijk Paard & Hulpverlening zet paarden in omdat paarden goed zijn in het duiden van gedragingen van mensen. Zo ook in teams. Hoofdzakelijk hoe men met elkaar omgaat en wat voor rol men aanneemt binnen teamverband. 

Teambuilding met paarden kan helpend zijn om bewust te worden van bepaalde patronen en inzicht geven om het bijvoorbeeld anders te doen.

Teambuilding duurt over het algemeen een dagdeel. De inhoud en duur kan na overleg verschillen. 

Dagbesteding met therapeutisch karakter

Bij Hulpverleningspraktijk Paard & Hulpverlening is er een mogelijkheid dagbesteding te volgen met therapeutisch karakter. Dat betekend dat er een mogelijkheid is tot fysiek bezig zijn; uitmesten, paarden poetsen, wandelen met paarden en paardrijden. Maar ook cavia's en kippen voorzien van eten en drinken en voorzien van een schone kooi/hok. 

Daarnaast is het mogelijk om stil te staan bij hoe jij op dit moment in het leven staat en wat jou beweegt. Door middel van therapeutische sessies met paard(en) die op jou reageren en informatie teruggeven, waar jij vervolgens iets mee kunt. Op persoonlijk vlak, in je werk of in relaties. Ook is er aandacht voor problemen op psychosociaal vlak. Hierin kunnen verschillende hulpvragen centraal staan.

Interesse? Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken. 

Reïntegratie trajecten -

"terug naar de arbeidsmarkt"


Hulpverleningspraktijk Paard & Hulpverlening biedt coachingstrajecten op maat aan waarbij de nadruk ligt op; 

*bewustwording (het in beeld brengen van jou persoonlijke situatie)

*Onderzoeken hoe jij toe kunt treden tot de huidige arbeidsmarkt en welk werkveld jouw persoonlijke voorkeur heeft

*Bekijken wat voor vaardigheden jij precies nodig hebt om te slagen binnen het werkveld waar jij je in wilt begeven